Política de Privacitat

Residència Sant Guardià com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, el Client registrat, queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a Residència Sant Guardià, i al tractament automatitzat dels mateixos, per les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions comercials electròniques. Aquest consentiment del client registrat és donat en nom seu, podent oposar-se en tot moment a l'enviament d'aquestes comunicacions a través dels canals habituals.

Aquesta política de privacitat li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit a Residència Sant Guardià, Carrer Onze de Setembre, s/n CP: 25170 Localitat: Torres de Segre (Lleida), Telèfon: +34 973 79 27 97.

El Client registrat accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats a què es refereix el primer paràgraf. L'acceptació del Client registrat perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la LO 15/1999. En qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats al paràgraf anterior.

Residència Sant Guardià

A Residència Sant Guardià oferim una atenció personalitzada, on les persones que decideixin residir amb nosaltres se sentin cuidades, apreciades i on es puguin trobar tant bé, o millor, que a casa.

Informació

Serveis

Contacte

  • Adreça: C/ Onze de Setembre, S/N - 25170 Torres de Segre - Lleida
  • Email: info@santguardia.com
  • Telfn: 973 79 27 97
  • Fax: 973 79 23 15

Copyright © 2024 Residència Sant Guardià.